Eerste MET Event is een groot succes

aanmelden
Eerste MET Event is een groot succes

 

Tijdens het MET Event op 15 maart in Rotterdam kwamen zo’n 180 professionals uit de maritieme maakindustrie, de offshore wind industrie en de Nederlandse zeehavens bijeen om een concreet pad uit te stippelen waarlangs de energietransitie in deze sectoren moet plaatsvinden.

Tore Longva, principal consultant bij DNV GL, sprak over de scenario’s voor een koolstofarme toekomst in de scheepvaart. Grofweg zijn er twee mogelijkheden: een drastische reductie van de vaarsnelheid en de overstap naar alternatieve brandstoffen. De eerste optie stuit op groot verzet
van reders. 

De tweede optie biedt meer perspectief. “Overstappen op LNG helpt, maar niet veel. Waterstof kost veel energie om te maken. Aan biobrandstoffen kleven in hun huidige vorm veel bezwaren. Een andere mogelijkheid zou synthetische diesel zijn, met zonne- of windenergie als bron. Uiteindelijk denk ik dat een combinatie van alle denkbare oplossingen nodig is”, aldus Longva.
 

Varen zonder emissies

Voor de grote zeevaart zijn voorlopig geen 100 procent duurzame oplossingen beschikbaar, maar volgens Chris Kornet, CEO van Concordia Group die veel binnenvaartschepen bouwt, is duidelijk wat er moet gebeuren: “We moeten stoppen met verbranden.” Kornet rekende voor dat een binnenvaartschip dat op vaste routes in het ARA-gebied (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) vaart op korte termijn prima met batterijen of brandstofcellen kan worden uitgevoerd.

Een soortgelijke berekening voor de veerdienst tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog van Walter van der Pennen van batterijleverancier EST Floattech leidde tot de conclusie dat de volgende veerboot van Wagenborg passagiersdiensten waarschijnlijk een elektrische gaat worden.
 

Havenbedrijven

Eduard de Visser en Victor Schoenmakers, de strategiedirecteuren van de  havenbedrijven van Amsterdam resp. Rotterdam, vertelden hoe de havens zich voorbereiden op een koolstofarme toekomst. Er zijn heel wat veelbelovende projecten onderweg die een plaats zullen krijgen in het nationale Klimaatakkoord van minister Wiebes van Economische Zaken.
 

Groot, groter, grootst

Bij offshore wind is het parool ‘groot, groter, grootst’. Dit geldt voor de windparken, de turbines, de funderingen en de installatieschepen. Ook het energietransport wordt steeds grootschaliger, vertelde Frank Wester, offshore specialist bij elektriciteitsbeheerder TenneT. Voor het aansluiten van windturbines en offshore windparken denkt TenneT aan de aanleg van een heus ‘energie-eiland’ in de Noordzee.

Edwin van de Brug, regiomanager bij Van Oord Offshore Wind Projects, ging met zevenmijlslaarzen door de (korte) geschiedenis van de aanleg van offshore windparken. “We zijn nog maar net begonnen”, stelde hij. Roderique van Erp, product specialist Offshore Wind bij Boskalis, liet zien hoe waterbouwers door het drijvend installeren van offshore wind fundaties nog efficiënter kunnen werken, zodat de sector straks zonder enige vorm van subsidie kan bestaan.
 

Prijs voor startup

Peter Paul van Voorst tot Voorst, oprichter van Skoon, ontving de prijs voor meest veelbelovende startup. Zijn bedrijf wil de transitie naar elektrisch maritiem transport op gang helpen door batterijen in 20 voets containers te gaan verhuren vanuit de haven in Rotterdam. Victor Schoenmakers denkt dat er wel een plaatsje aan een van de kades is te vinden, waar Skoon binnenkort kan beginnen.