Maritieme Energie Transitie

aanmelden
Maritieme Energie Transitie

Op 15 maart  2018 ondersteunt Maritiem Nederland alle goede voornemens betreffende duurzaamheid met een inhoudelijk symposium over de energietransitie. Hoe kan de maritieme sector daaraan bijdragen en hoe kunnen schepen op termijn volledig duurzaam varen?

Tijdens MET krijgen de bezoekers een inzicht in de technische ontwikkelingen die de Energie transitie mogelijk maken. Hoe gaan we offshore windparken zonder subsidies bouwen? Wat voor schip moet je als reder nu kopen om voorbereid te zijn op alternatieve energiedragers zoals waterstof of accu's?
We staan stil bij de laatste stand van de technologie, met sprekende voorbeelden en concrete innovaties uit de Nederlandse scheepsbouw, havens en offshore windindustrie. Maar we willen heel nadrukkelijk de stip op de horizon dichterbij halen. Hoe kunnen die schepen echt 100% duurzaam gaan varen? Wat wordt de rol van haventerreinen tijdens de energietransitie? En hoe zorgen we voor een stabiele aanvoer van groene energie uit zee?

Naast een plenair gedeelte met actuele onderwerpen en discussies omvat het programma een tweetal parallelsessies.

UNIEKE Gelegenheid om kennis te maken met de solarboat van de TU Delft.

Special voor het MET Event komt een team ontwikkelaars van de TU Delft met hun solarboat. U heeft alle gelegenheid om kennis te maken met de solarboat en het team.

 

Laat jezelf informeren en inspireren tijdens het MET event op 15 maart 2018.

 

Programma in het kort

 
Het MET Event biedt:
 
  • Actuele keynote sessie verzorgd door DNV GL en parallelsessie met de thema's:
    Emissieloze schepen en Offshore wind en beyond
  • Vier pitches van veelbelovende startup/scale-up bedrijven uit de Nederlandse zeehavens op het gebied van energie. Ondermeer Peter Paul van Voorst tot Voorst (founder Skoon), Derek de Rie (COO Senfal) en anderen.
  • Visies van de CTO's van de Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam op de toekomst van onze zeehavens
  • De aanwezigheid van de solarboat van de TU Delft
 
Het evenement vindt plaats op donderdag  15 maart 2018
Lokatie : VNAB, Rotterdam

Aanvang : 13.00 uur
Sluiting: 17.30 uur
 
Zie voor meer informatie de menuopties.
 

volledige programma