aanmelden

De financiële crisis was aanleiding voor heel veel nieuwe regelgeving bij banken, veelal met nadrukkelijke aandacht voor governance, risicomanagement en compliance. Basel-3 koppelde risico's al direct aan kapitaaleisen en buffers. En de discussie over deze standaarden is nog steeds niet afgerond. Basel 3.5 stelt nadrukkelijk meer eisen aan de kwaliteit van kapitaal en de aan te houden buffers. Ook de invloed van interne RWA-modellen van banken staat ter discussie. Wellicht begrijpelijk vanuit internationaal perspectief maar de consequenties mogen niet worden onderschat.

 

Robuust bankieren is noodzakelijk maar zijn we niet een beetje doorgeschoten in onze beheersingsdrang? Technische richtlijnen bepalen het steeds krapper wordende speelveld terwijl ook het toezicht op gedrag steeds strenger wordt. Nieuwe spelers bedreigen de traditionele businessmodellen. Wat betekent dat voor de toekomst van onze banken? Adequaat risicomanagement zit in het hart van financiële dienstverlening. Er is veel meer data beschikbaar en de modellen worden steeds geavanceerder. Maar daarmee zijn we er nog niet. Wat zijn de laatste internationale ontwikkelingen? Hoe verlopen de onderhandelingen in Basel? En -vooral- wat betekent dat allemaal voor de praktijk van risicomanagement binnen de bank?

Risicomanagement zal komende jaren verder professionaliseren, zeker bij banken. Wilt u worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en inzichten van opinieleiders? Aarzel dan niet en schrijf u snel in voor Risk in Finance op 26 september 2016 op Nyenrode. De locatie biedt plaats aan een beperkt aantal deelnemers en vol=vol.

Welke internationale trends zien we op het gebied van risicomanagement? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en wat betekenen deze voor de financiele stabiliteit en het businessmodel van banken? Hoe richten we de risicomanagement- functie binnen de bank in? Wat is de impact van regelgeving en automatisering voor de praktijk van het werk van de risicomanager? Onder het motto ‘No Risk, No Future’ gaan we het gesprek aan over actuele vraagstukken maar vooral over de toekomst van risicomanagement bij banken. Denkt u verder dan uw modellen, dan mag u deze dag niet missen! 
 

Het programma op hoofdlijnen:

 

Tijdstip

Titel

   

11.30

Welkom en introductie

   

12.00

Risicomanagement in internationaal perspectief

   

12.45

Netwerk lunch

 

 

13.15

De essentie van Basel 3.5
   

14.00

Effectief risicomanagement in de praktijk

   

14.45

Koffie/thee pauze

 

 

15.00

Interactieve ronde tafels over actuele thema's en dilemma's

 

 

16.00

Crossing Minds: Debat met opinieleiders

   

17.00

Anders denken over risico (Mistery guest)

 

 

17.30

Netwerk borrel

   

 

volledige programma