aanmelden

Een financiële sector zonder risico's is een illusie. Risico nemen hoort bij het vak maar dan wel graag op verantwoordelijke wijze. De crisis was aanleiding voor nieuwe regelgeving, veelal met nadrukkelijke aandacht voor governance, riskmanagement en compliance. Risico’s moesten inzichtelijk worden en waar mogelijk ingedamd of zelfs uitgesloten. De samenleving ervaart inmiddels de consequenties van dit beleid. Hoogopgeleide professionals zuchten onder de regeldruk en beschouwen het ‘rule based’ afvinken van opgelegde checklists als een gruwel. Daarbij weet iedereen dat compliant zijn nog niet betekent dat alle risico’s inzichtelijk zijn en adequaat worden beheerst. De wereld is nu eenmaal complexer dan dat. En verandert bovendien sneller dan onze regelgeving, protocollen en modellen kunnen bijhouden.

Toekomstgericht en robuust risicomanagement vraagt om een paradigma-shift. Kijken naar vaste databestanden gebaseerd op het verleden is onvoldoende, hoe geavanceerd de modellen ook zijn. Bovendien moet de blik meer naar buiten worden gericht, zeker als we non-financial risks in ons denken willen betrekken. Wat gebeurt er in de samenleving, op de financiële markten en in de regelgeving? Welke ontwikkelingen zien we, hoe nemen we die mee en wat betekenen ze voor ons? Juist voor risicomanagers liggen er tal van kansen om mede richting te geven aan het gevoerde beleid. Daarover willen we het hebben in een open dialoog met wetenschappers, regelgevers, toezichthouders en experts uit de dagelijkse praktijk.

Risicomanagement zal komende jaren snel verder professionaliseren, zeker bij financiële instellingen. Wilt u worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en inzichten van opinieleiders? Aarzel dan niet en schrijf u snel in voor Risk in Finance op 12 oktober 2015 op Nyenrode. De locatie biedt plaats aan een beperkt aantal deelnemers en vol=vol.

Basel en Solvency hebben voor een groot deel onze agenda’s bepaald en stellen ons nog steeds voor menige uitdaging. Maar is riskmanagement louter compliance-gedreven of kunnen we méér bieden? Kennen we door stresstesting alle variabelen of moeten we meer doen met scenario analysis? Meer contextual of zelfs predictive riskmanagement? En hoe zit het met de risico-cultuur binnen onze bedrijven? Onder het motto ‘No Risk, No Future’ gaan we het gesprek aan over actuele vraagstukken maar vooral over de toekomst van riskmanagement in de financiële sector. Denkt u verder dan uw modellen, dan mag u deze dag niet missen! 
 

Het programma op hoofdlijnen:

 

Tijdstip

Titel

   

09.00

Welkom en introductie tot "Future of Risk"

   

09.15

Behavioural Risk Management

   

10.00

Alignment of risk-management and investors

 

 

10.45

Koffie/thee pauze

 

 

11.00

Basel: effective risk data aggregation & reporting

   

11.45

Impact of Solvency  

   

12.30

Wrap-up presentations

 

 

12.45

Netwerk lunch

 

 

13.30

Break-out sessions

   

14.15

Take aways and conclusions from break-outs

 

 

14.45

Koffie/thee pauze

 

 

15.00

Risk management and culture

   

15.30

Forward looking in risk management

   

16.15

Crossing Minds

   

16.45

Wrap-up 'Risk in Finance 2015'

 

 

17.15

Netwerk borrel

 

volledige programma